Đua Top Máy Chủ - Mộng Long Kiếm

I. Nội Dung

  • THỜI GIAN ĐUA TOP
  • Bắt Đầu : Ngày OPEN máy chủ
  • Kết Thúc: 00h10 sáng ngày 00/11/2019
  • Mục Tiêu Đua Top: Vinh Dự Tài Phú + Vinh Dự Võ Lâm
XẾP HẠNG PHẦN THƯỞNG
TOP 1

Chưa cập nhập...
Chưa cập nhập...
Chưa cập nhập...
Chưa cập nhập...
Chưa cập nhập...
Chưa cập nhập...
Chưa cập nhập...

TOP 2

Chưa cập nhập...
Chưa cập nhập...
Chưa cập nhập...
Chưa cập nhập...
Chưa cập nhập...
Chưa cập nhập...
Chưa cập nhập...

TOP 3

Chưa cập nhập...
Chưa cập nhập...
Chưa cập nhập...
Chưa cập nhập...
Chưa cập nhập...
Chưa cập nhập...
Chưa cập nhập...

TOP 4 - 10

Chưa cập nhập...
Chưa cập nhập...
Chưa cập nhập...
Chưa cập nhập...
Chưa cập nhập...
Chưa cập nhập...

Lưu Ý:

  • Quả top sẽ được phát tự động vào nhân vật vào 10h ngày hôm sau khi kết thúc đua top.
  • Các huynh đệ nhận CODE đua TOP tại HỖ TRỢ THIÊN TỬ mục GIFTCODE.
  • Vinh Dự Tài Phú: Nhận được khi nâng cấp các loại trang bị, tách đập trang bị.
  • Vinh Dự Võ Lâm: Nhận được khi tham gia Thi Đấu Loạn Chiến + Tống Kim

__________________________________
Trân trọng
Mộng Long Kiếm
kiemthevip.top
Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp