Hệ Thống BOSS

07/01/2020Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

Hệ thống Boss Kiếm Thế vô cùng phong phú quý nhân sĩ có thể xem lịch trình Boss dưới đây

để sở hữu cho mình nhiều phần thưởng khi tiêu diệt Boss

I.Giới thiệu hệ thống Boss.

  • Người tiêu diệt Boss sẽ ngẫu nhiên nhận được Bùa Bảo Toàn, 100v đồng thường, 100v đồng khóa, Rương Trang Bị Đồng Hành, Vũ Khí Thần Sa 4 Dòng.
Hình ảnh Boss

Thời gian và địa điểm

Xuất hiện

Phần thưởng khi tiêu diệt

Hoàng Kim(5x-7x-9x)

Time_1=02h00
Time_2=09h30
Time_3=15h30
Time_4=19h30
Time_5=22h30

Xuất hiện tại các map 5x-7x-9x

Bạc Thường
Linh Khí
Mảnh ghép vũ khí
Mảnh ghép mặt nạ
Mảnh ghép luân hồi ấn
Mảnh ghép già Lam Kinh
Sách huấn luyện kỷ năng ngựa
Mảnh ghép ngựa
Bảo châu sơ
Kinh Mạch toàn thư
Chân Khí Hoàn
Tiểu Bảo Bối (Tu Luyện Đơn)
Bé Yêu (Tu Luyện Hoàn)
Hoa đăng liễn xuân [Chưa giám định]
Tranh con giáp [Chưa giám định]

Ái Tân Giác La Đa Đạc

Time_1=11h30
Time_2=01h30

Xuất hiện tại đâu sẽ có thông báo và tọa độ

Người tiêu diệt Boss sẽ chắc chắn nhận được:
100tr kinh nghiệm
1 KNB Trung

Bạc Thường
[Nón] Thú Nuôi Cấp 10
[Áo] Thú Nuôi Cấp 10
[Giày] Thú Nuôi Cấp 10
[Vũ Khí] Thú Nuôi Cấp 10
[Nhẫn] Thú Nuôi Cấp 10
[Bội] Thú Nuôi Cấp 10

Hoắc Khứ Bệnh

Time_1=13h30
Time_2=02h30

Xuất hiện tại đâu sẽ có thông báo và tọa độ

Người tiêu diệt Boss sẽ chắc chắn nhận được:
100tr kinh nghiệm
1 KNB Trung

Bạc Thường
Mảnh Ghép Mặt Nạ

Hoàn Nhan Tông Hàn

Time_1=15h30
Time_2=03h30

Xuất hiện tại đâu sẽ có thông báo và tọa độ

Người tiêu diệt Boss sẽ chắc chắn nhận được:
100tr kinh nghiệm
1 KNB Trung

Bạc Thường
Mảnh ghép Luân Hồi Ấn

Phong Ấn Lôi Kim

Time_1=17h30
Time_2=04h30

Xuất hiện tại đâu sẽ có thông báo và tọa độ

Người tiêu diệt Boss sẽ chắc chắn nhận được:
100tr kinh nghiệm
1 KNB Trung

Bạc Thường
Mảnh Già Lam Kinh

Nhan Trần Hòa Thượng

Time_1=19h30
Time_2=05h30

Xuất hiện tại đâu sẽ có thông báo và tọa độ

Người tiêu diệt Boss sẽ chắc chắn nhận được:
100tr kinh nghiệm
1 KNB Trung

Bạc Thường
Bảo Châu Sơ

Tam Kỳ Lân

Time_1=20h30
Time_2=06h30

Xuất hiện tại đâu sẽ có thông báo và tọa độ

Người tiêu diệt Boss sẽ chắc chắn nhận được:
100tr kinh nghiệm
1 KNB Trung

Mảnh Ghép Vũ Khí
Trấn Hồn Thạch - 12 Môn Phái
Trấn Hồn Thạch (Đá Nâng Cấp)

Tần Thủy Hoàng-Di Hành

Time_1=21h30
Time_2=07h30

Xuất hiện tại đâu sẽ có thông báo và tọa độ

Người tiêu diệt Boss sẽ chắc chắn nhận được:
100tr kinh nghiệm
1 KNB Trung

Bạc Thường
Kinh Mạch Toàn Thư

Phản Đồ Môn Phái

Time_1=22h30
Time_2=08h30

Xuất hiện tại đâu sẽ có thông báo và tọa độ

Người tiêu diệt Boss sẽ chắc chắn nhận được:
100tr kinh nghiệm
1 KNB Trung

Bạc Thường
Sách Huấn Luyện Kỹ Năng Ngựa
Mảnh ghép ngựa

Qúy Đồng Đạo Lưu ý:

Khi Boss xuất hiện kênh thông báo màn hình chính sẽ hiển thị thông báo kèm tọa độ chính xác, các nhân sĩ hãy lưu ý điều này.!

__________________________________
Trân trọng
Mộng Long Kiếm
kiemthevip.top
Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp