Hộ Tống Công Chúa

07/01/2020Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

Thời gian và Điều kiện tham gia
- Thời gian
  • Hoạt động cả ngày và mỗi ngày có thể tham gia hộ tống 3 lần.
- Điều kiện
  • Người tham gia hộ tống phải có Bang Hội.
- NPC liên quan
++ Phần Thưởng Hoàn Thành Hộ Tống
Phần Thưởng
Hoàn Thành Nhận 1 Tỷ EXP

1 Kim Nguyên Bảo Tiểu
++ Giết Công Chúa Nhận Thưởng
Phần Thưởng
Giết Công Chúa Nhận 1 Kim Nguyên Bảo Tiểu

__________________________________
Trân trọng
Mộng Long Kiếm
kiemthevip.top
Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp