Hoạt Động Quả Hoàng Kim

08-06-2017Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

Lúc 09h55 và 17h55 hàng ngày Quả Hoàng Kim sẽ xuất hiện tại Hán Thủy Cổ Độ.. Hái quả sẽ nhận được nhiều phần thưởng bất ngờ.


I.Chi tiết hoạt động và Phần Thưởng

  • Lúc 09h55 và 17h55 hàng ngày Quả Hoàng Kim sẽ xuất hiện tại Hán Thủy Cổ Độ.
  • Có thể di chuyển nhanh bằng SỨ GIẢ HOẠT ĐỘNG.
  • Hái quả sẽ nhận được nhiều phần thưởng bất ngờ.
NPC Phần Thưởng Dập Lửa
Ngẫu nhiên nhận được

Quả Hoàng Kim - Nhấp vào để dập lửa

3v đồng khóa
5 Mảnh ghép vũ khí
5 Thần Sa vô hạ dẫn
Tây Phong Tửu <Cấp 3>
5 Lệnh Bài Trang Bị

Lưu ý:

  • Hái quả có khả năng thất bại.
  • Vào Lúc 09h55 và 17h55 kênh hệ thống sẽ thông báo. Nhanh chân đến nơi hái quả để nhận thưởng.

__________________________________
Trân trọng
Mộng Long Kiếm
kiemthevip.top
Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp