Đăng ký tài khoản
Điền đầy đủ thông tin bên dưới
Tên Tài Khoản (ID) * (Gồm các ký tự a-z)
Mật Khẩu * (Dưới 12 ký tự, gồm kt đặc biệt)
Nhập Lại Mật Khẩu * (Nhập lại phải chính xác)
Địa Chỉ Email, Gmail * Dùng mở khóa nhân vật
Số CMND
(Có thể nhập 9 số tùy ý)
* Dùng mở khóa nhân vật
Mã Rương Nhân Vật * Dùng mở khóa rương nhân vật
Câu Hỏi Bí Mật * Không được thay đổi sau này
Trả Lời * a->z và 0->9+không dấu.
Mã Xác Nhận Mã kiểm tra

Đăng nhập
Nhập ID
Mật khẩu