Lịch Hoạt Động Hằng Ngày

Loại Hình Hoạt Động Link hướng dẫn
Săn Boss Các Hoạt Động Boss Hoàng Kim và Thế Giới https://www.trangchu.kiemthevip.top/he-thong-boss-post18.html
Hoạt Động Hoạt Động Hộ Tống Công Chúa https://www.trangchu.kiemthevip.top/ho-tong-cong-chua.html
Hoạt Động Đoạt Bảo Rương https://www.trangchu.kiemthevip.top/doat-bao-ruong.html
Hoạt Động Hoạt Động Mới https://www.trangchu.kiemthevip.top/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html
Hoạt Động Hoạt Động Mới https://www.trangchu.kiemthevip.top/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html
Hoạt Động Hoạt Động Mới https://www.trangchu.kiemthevip.top/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html
Hoạt Động Hoạt Động Mới https://www.trangchu.kiemthevip.top/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html
Hoạt Động Hoạt Động Mới https://www.trangchu.kiemthevip.top/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html
Hoạt Động Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) https://www.trangchu.kiemthevip.top/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html
Hoạt Động Tống Kim Long Trụ https://www.trangchu.kiemthevip.top/chien-truong-tong-kim-post25.html
Event Hoạt Động Quả Hoàng Kim https://www.trangchu.kiemthevip.top/hoat-dong-qua-hoang-kim-post30.html
Sự Kiện Uống rượu luận thiên hạ https://www.trangchu.kiemthevip.top/uong-ruou-luan-thien-ha-post24.html
Hoạt Động Tống Kim Bảo Vệ Tướng https://www.trangchu.kiemthevip.top/chien-truong-tong-kim-post25.html
Hoạt Động Thi Đấu Loạn Chiến (Báo Danh từ 19h50 từ thứ 2 đến thứ 6) https://www.trangchu.kiemthevip.top/thi-dau-loan-chien-post20.html
Hoạt Động Hoạt Động Tranh Đoạt Lãnh Thổ (Khiếu chiến lúc 20h00 vào thứ 7 và Chủ Nhật hàng tuần) https://www.trangchu.kiemthevip.top/hoat-dong-tranh-doat-lanh-tho-post43.html

II. Các hoạt động xuyên xuốt

Hoạt động Link hướng dẫn

[EVENT] Túi Sự kiện

https://www.trangchu.kiemthevip.top/[event]-tui-qua-su-kien-post265.html

Tiêu Dao Cốc

https://www.trangchu.kiemthevip.top/tieu-dao-coc-post32.html

Bách Bảo Rương

https://www.trangchu.kiemthevip.top/bach-bao-ruong-cuoc-knb-nhan-knb-trang-bi-dong-hanh-post27.html

Nhiệm Vụ Truy Nã

https://www.trangchu.kiemthevip.top/nhiem-vu-truy-na-post26.html

Sự kiện [Trồng Cây]

https://www.trangchu.kiemthevip.top/su-kien-[trong-cay]-post23.html

Nhiệm Vụ Thương Hội

https://www.trangchu.kiemthevip.top/nhiem-vu-thuong-hoi-post21.html

__________________________________
Trân trọng
Mộng Long Kiếm
kiemthevip.top
Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp