Tải game Long Môn Phi Kiếm

Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

Bản Update Máy Chủ Mới

Giải nén vào thư mục game kiếm thế đang chạy để trải ngiệm phiên bản mới nhất

Tên tập tin Kích thước Link Tải Về
Update New (Chưa Có) Chưa Có Download (trực tiếp)

Bản cài đặt Long Môn Phi Kiếm (Đã có cài đặt KiemThe.zing.vn)

Tên tập tin Kích thước Link Tải Về
Tìm Lại Ký Ức-S1 (Patch) 260 Mb Link Google (Nhanh Hơn)
Tìm Lại Ký Ức-S1 (Patch) 260 Mb Fshare liên kết

Bản Long Môn Phi Kiếm Full (Khi Chưa cài đặt KiemThe.zing.vn)

Tên tập tin Kích thước Link Tải Về
Pak VNG 7 Gb Link Google (Nhanh Hơn)

Tools hỗ trợ

Tên tập tin Kích thước Link Tải Về
AutoPk 1 MB Link Download (trực tiếp)
Yahoo (Fix lỗi Engine.dll) 10 MB Link Download (trực tiếp)
UltraViewer (hỗ trợ lỗi) 1 MB Link Download (trực tiếp)
Winrar phần mềm giải nén 1 MB Link Download (trực tiếp)

_________________________________
Trân trọng

Long Môn Phi Kiếm
KiemTheVip.Top
Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp